Olga Havlátová

Má zkušenosti se vzděláváním dětí s poruchami chování, se sníženým intelektem, pracovala s dětmi a rodiči ze sociálně vyloučených lokalit, s dětmi a rodinami cizinců. Absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní výcvik zaměřený na psychokoarektivní vedení skupin a mediační výcvik pod Asociací mediátorů ČR. Ve spolupráci se Vteřinou poté, o.p.s. realizovala programy pro děti a vychovatele dětských domovů. V minulosti spolupracovala s Ligou lidských práv, s Veřejným ochráncem práv, Českou školní inspekcí. Externě vyučovala na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Průběžně se věnuje metodickému vedení stávajících asistentů pedagoga a přípravě budoucích asistentů pedagoga v rámci kvalifikačního studia pod sdružením Rytmus. Aktivně spolupracuje se základními a mateřskými školami v oblasti poradenství a profesního rozvoje pedagogů. Působí jako lektorka v kurzech celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na osobnostní a sociální rozvoj, zvládání náročných komunikačních situací s dětmi nebo rodiči, na práci se skupinovou dynamikou, na vytváření pozitivního klimatu a na rozvoj proinkluzivních principů ve školách.