Martina Koplová

Martina Koplová vystudovala sociálně-právní činnost na mostecké VOŠ a dále sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu. Svou praxi začala v organizaci Diakonie ČCE v Mostě, konkrétně se jednalo o sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Zhruba po roce se odešla věnovat dětem a jejich rodičům na mostecký OSPOD, kde působila bezmála pět let. V projektu Signály pracuje na pozici koordinátorky regionální platformy v Mostě.