Lucie Stanjurová

Je zakladatelkou a ředitelkou obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze, a společně se svými kolegy se snaží o to, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Vystudovala MU v Brně obor religionistika a etnologie a posléze v rámci celoživotní vzdělávání také učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ na OU. Profesně se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání a práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a rodinami již 15 let. V minulosti působila v několika systémových projektech MŠMT (Střediska integrace menšin, Centra podpory inkluzivního vzdělávání, APIV B).