Andrea Mášová

aprobace: český jazyk a německý jazyk
výchovná poradkyně pro gymnázium

Vystudovala český a německý jazyk a v současné době působí jako učitelka na gymnáziu při Základní škole a gymnáziu Komenského ve Vítkově, kde rovněž zastává pozici výchovné a kariérové poradkyně.