Veronika Švomová

Veronika Švomová vystudovala Pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve Schole Empirice pracuje jako metodička programu KiVa, podílí se na přípravě materiálů pro prostředí českých škol a poskytuje metodickou podporu zapojeným školám.