Rozálie Zlámalová

Bc. Zlámalová, DiS. ukončila v roce 2018 studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, obor Sociální práce a sociální pedagogika a v roce 2020 pak ukončila bakalářské vzdělání na Vysoké škole Prigo, z.ú. – obor Hospodářská správa a sociální politika. V květnu tohoto roku bude ukončovat magisterské studium na Slezské univerzitě v Opavě. Nyní pracuje na pozici sociálního pedagoga na ZŠ Budišov nad Budišovkou. Dříve působila na odboru školství na pozici sociálního kurátora či na pozici manažera sociálního začleňování. Na této pozici získala vhled do problematiky sociální inkluze a exkluze ve vzdělávání a byla součástí týmu, který zpracoval dokument Strategie sociálního začleňování, přičemž oblast vzdělávání byla v rámci této strategie jednou ze zásadních oblastí. Dále byla součástí týmu, který zpracoval Místní akční plán pro vzdělávání a školství ve Městě Bruntál.