Petra Beková

aprobace: český jazyk a výchova k občanství
výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Vystudovala obor český jazyk a výchova k občanství a dlouhodobě působí jako učitelka na 2. stupni Základní školy a gymnázia Komenského ve Vítkově. Zároveň zde zastává pozici výchovné/kariérové poradkyně a metodičky prevence pro 2. stupeň.