Natálie Jaššová

Od roku 2017 je ředitelkou ZŠ Budišov nad Budišovkou. Po studiu germanistiky a latiny na FF UP v Olomouci zakotvila v jistotě u pedagogické profese, od roku 2004 nejprve na Střední škole v Odrách a po mateřské dovolené pak jako ředitelka základní školy v Budišově n. B.

Své zaměstnance i svou filozofii řízení školy se snažím vést po turbulencích posledních letech (včetně těch spojených s obměnou pedagogického sboru) cestou vědomí, že škola není pouze místem pro předávání informací, ale zejména místem formování. Okolnosti a prostředí obce, ve které každá škola stojí, se dnes a denně podepisují na žácích a rodinách, které nám, učitelům, své děti svěřují. A i přes nepřízeň osudu mnohých musí být snahou nás všech pedagogů dostat z žáků coby budoucích občanů jejich lidské maximum.

Toto není jednoduchá cesta, proto vítáme příležitosti rozvoje, pouštíme se do projektů a využíváme zejména personálních možností podpory školy, díky kterým se snažíme eliminovat sociální a ekonomické rozdíly žáků. Asistenti, vychovatelé a v neposlední řadě sociální pedagog jsou prodlouženou rukou našeho působení často na ulici či v místě bydliště našich žáků. To vše při zachování podporujícího přístupu, který v maximálně možné míře cílí na rozvoj kompetencí všech žáků.