Julie Janečková

Od roku 2009 se věnuje neformálnímu vzdělávání dětí a dospělých. Zabývá se vzděláváním v oblasti kritického myšlení, prací s předsudky a stereotypy, přijímáním odlišností. Praxi získala jak ve státních organizacích, tak spoluprací s volnočasovými či neziskovými a vzdělávacími organizacemi. Absolvovala dvouletý výcvik ČOSIV pro podporu dětí s náročným chováním a roční výcvik Storytelling jako cesta k všímavosti a společenské zodpovědnosti. Zajímá se o promítání prožitého traumatu do chování dětí nejen ve školním prostředí, metody směřující k pozitivnímu přístupu k dětem, nenásilnou komunikace s dětmi i rodiči, relaxační a deeskalační techniky v náročných situacích. Budování dobrých vztahů považuje za úhelný kámen školního wellbeingu. Vytvořila metodiky pro on – line živou knihovnu a zabývá se využíváním příběhů ve vzdělávání. Zajímají se také o poradní i jiné kruhy a vede ženské kruhy.