Jana Špoková

aprobace: učitelství 1. stupně
výchovná poradkyně pro 1. stupeň
metodička prevence pro 1. stupeň

Působí jako třídní učitelka na 1. stupni Základní školy a gymnázia Komenského ve Vítkově, kde zároveň zastává pozici výchovné/kariérové poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň.