Hana Hlisnikovská

Je kariérová poradkyně a psychoterapeutka působící v organizaci Centrum inkluze i v jiných institucích. Vystudovala obor Psychosociální vědy a Teologie na HTF UK v Praze a následně absolvovala výcvik v kariérovém poradenství, EKS z.s. Praha, komplexní psychoterapeutický výcvik “Solution focus” pro práci v sociální sféře a ve zdravotnictví, Dalet Institut z.s. Olomouc. Má profesní zkušenost z komerční, veřejné a neziskové sféry – z oblastí personálního řízení, poradenství, sociální práce a koordinace regionálních služeb. 

V každé oblasti a s každým klientem pracuji na základě přesvědčení o tom, že každý člověk si pro svůj život dokáže zvolit cestu, která jej vede ke spokojenosti a naplnění. Dává mi velký smysl i radost ji společně hledat a maximálně jej podpořit tak, aby dosáhl svého cíle – anebo se mu alespoň přiblížil.“