Eva Janíčková

Věnuje se soukromé praxi se zaměřením na koučování, supervizi, lektorování a poradenství (mediace/facilitace, krizová intervence, psychoterapie). Ve svém působení se specializuje na lidské zdroje a leadership, osobnostní a týmový rozvoj, komunikační dovednosti a na vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu. Spolupracuje s organizacemi, institucemi, firmami z oblasti sociální, školství, veřejné správy a podnikání. Účastnila se odborných projektů v rámci mezinárodní spolupráce v sociální oblasti – Švýcarsko (včetně stáže a setkání se zástupci OSN a Mezinárodního institutu práv dítěte), Norsko – Island – Lichtenštejnsko, Německo a národních projektů v oblasti vzdělávání – Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) a Ministerstvo pro místní rozvoj, spolupracovala s Univerzitou Palackého v Olomouci a nyní působí v Pražském inovačním institutu.