Andrej Drbohlav

Andrej Drbohlav je nejen autorem knižních bestsellerů o temnotě lidské duše, ale zejména etoped a terapeut, který se dlouhodobě zaměřuje na poruchy chování a disharmonický vývoj u dětí. Již několik let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) a Institutu behaviorálních studií (IBSARO), kde se specializuje na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti, v oblasti poruch chování, syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy.