Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje budou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce. Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány. V rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů. Odesláním tohoto formuláře vědomě souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a s jejich zařazením do naší databáze. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.