Britanska pravila rulete

  1. King Of Macedonia Igraj Igralni Avtomat: Če uporabljate elektronsko denarnico, bodo vaši dvigi objavljeni takoj, ko bodo obdelani.
  2. Booming Casino Free Spins No Deposit Bonus - Casino Jack je prejel mešane kritike kritikov.
  3. Jumpin Jalapenos Igraj Igralni Avtomat: Enooki bonus Boost - Ta funkcija spremeni rezultat vrtenja z dodajanjem Enookih simbolov bonusa.

Brezplačna igra igra zdaj

Casino Classic Casino App Review
Na ta način lahko tvorijo več zmagovalne kombinacije in povečati svoj bankroll veliko hitreje.
Enchanted Prince Free Play Demo
Ena od nagrad, ki so na voljo v igralnici Betchan, je 11-odstotno povračilo denarja, ki je na voljo vsako sredo.
Ker so ti na voljo le na spletnih igralnic, imajo določeno stopnjo ekskluzivnosti.

Igraj dvojno u casino

Mermaid Gold Igraj Igralni Avtomat
Casumo Casino Kanada je popolnoma instant igra in to pomeni, da ni potreben prenos.
Gem Roulette Free Play Demo
Od trenutka, ko je bil prvi iPhone sprosti, spletne igralnice razvijalci programske opreme videl potencial za igranje na poti in danes, obstaja veliko število iger, ki jih je mogoče dostopati kadarkoli in kjerkoli.
Tasty Street Free Play Demo

Centrum inkluze o.p.s. pořádá Konferenci IN-VIT: Společně k úspěchu pod záštitou odboru školství Magistrátu Města Opavy


Mesto-Opava

Konference IN-VIT:

Společně k úspěchu

Představení inovativních metod v oblasti společného vzdělávání

30. května 2022

KD Na Rybníčku, Na Rybníčku 380/43, 746 01 Opava

Do začátku konference zbývá…

Konference IN-VIT: Společně k úspěchu

Konference IN-VIT: Společně k úspěchu

Termín konání: 30. 5. 2022

Místo konání: KD Na Rybníčku, Na Rybníčku 380/43, 746 01 Opava

Pořadatel: Centrum inkluze o.p.s.

Smysl/účel akce: Představení inovativních metod v oblasti společného vzdělávání

Výsledek akce: Možnosti uplatnění inovativních metod v praxi

Akci pořádáme ZDARMA v rámci projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 financovaného z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.
Přednášející


Andrej Drbohlav

spisovatel, etoped a terapeut


Olga Havlátová

lektorka


Hana Hlisnikovská

kariérová poradkyně, psychoterapeutka


Julie Janečková

lektorka


Natálie Jaššová

ředitelka ZŠ


Martina Koplová

sociální pracovnice


Monika Kotrbová

projektová manažerka a metodička


Tereza Svačinová

projektová manažerka


Veronika Švomová

metodička


Rozálie Zlámalová

sociální pedagog

Program konference

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Úvodní slovo

L. Stanjurová – ředitelka CI, E. Janíčková – moderátorka

9:15 – 9:50

Kariérové poradenství na ZŠ

H. Hlisnikovská

více

Příspěvek mapuje tříletou realizaci projektových aktivit zaměřených na kariérové poradenství pro žáky v regionu Vítkovska (projekt IN-VIT 2) a představí karierové poradenství jako jednu ze služeb pro veřejnost, žáky, studenty a rodiče. Seznámí vás se specifiky práce s dětmi a rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí a představí možnosti návazné podpory žáků při přechodu ze základních škol na školy střední.

9:50 – 10:25

Sociální pedagog a jeho funkce na základní škole

N. Jaššová, R. Zlámalová
více

Sociální situace žáků na českých školách je velmi pestrá. Na jedné straně jsou tu žáci rodičů s vysokoškolským titulem, na druhé ti, jejichž rodiče se sotva umějí podepsat. Domácí prostředí děti výrazně ovlivňuje – nejen tedy v rovině dosaženého vzdělání rodičů, ale i v rovině jejich socio-ekonomických možností (potvrzeno výzkumem ČŠI). Učitelé jsou schopni individuálně přistupovat k míře nadání žáků při vzdělávání, ale jsou schopni ještě zohlednit individuálně i socioekonomický status rodin? Není tento jev už překračující rovinu vzdělávací i výchovnou? Není právě toto práce a pole působnosti sociálního pedagoga, jehož funkce by měla být na školách odpovědně personálně obsazena?

Na pozici sociálního pedagoga je nejdůležitější činností ochrana dětí, a to jak v oblasti zanedbání ze strany rodiny, tak i např. vyhledávání problémů v rámci školy, školní třídy či u skupiny žáků. Sociální pedagog má dále za úkol provádět sociální práci s rodinou žáka v případě, že se vyskytne jakýkoliv problém. Podpora a práce probíhá formou poskytování intervencí, krizových intervencí, krizové pomoci či sociální rehabilitace. Působí preventivně v oblasti chování, sociální patologii nebo v oblasti záškoláctví. Velmi důležitou činností je také depistáž v přirozeném prostředí rodiny. V neposlední řadě pak je úkolem práce sociálního pedagoga komunikovat s dalšími institucemi jako OSPOD, MŠ, obec, NNO, zdravotnické zařízení apod.

10:25 – 10:45

Coffeebreak

10:45 – 11:20

Školské poradenské pracoviště HOUPAČKA

P. Beková, A. Mášová, J. Špoková

více

Cílem příspěvku je seznámit účastníky s koncepcí ŠPP Houpačka a fungováním poradenského pracoviště v Základní škole a gymnáziu Vítkov napříč všemi třemi stupni vzdělávání. Podrobněji se budeme věnovat složení poradenského pracoviště a rozdělení kompetencí mezi členy poradenského pracoviště. Dále také budeme informovat zúčastněné o poskytovaných službách a o tom, komu jsou tyto služby určeny.

11:20 – 12:00

Současné charakteristiky fungování asistentů pedagoga v našich školách

O. Havlátová

více

Cílem příspěvku je stručné seznámení se současnými charakteristikami fungování asistentů pedagoga v mateřských a základních školách. Budou představeny hlavní bariéry efektivní spolupráce asistentů pedagoga s vyučujícími, které mohou významně ovlivnit kvalitu a průběh vzdělávacího procesu. Seznámíme se základní rolí a kompetencemi AP a poukážeme na problematické situace při využívání asistentů pedagoga. 

12:00 – 13:00

Pauza na oběd

13:00 – 13:40

Wellbeing žáků i učitelů jako nezbytnost pro efektivní učení

J. Janečková

více

Co je wellbeing ve školním prostředí? Jak se zvýšená míra stresu promítá do wellbeingu dětí i učitelů? Jakou roli hrají dobré kvalitní vztahy ve škole? Jak podpořit jejich vytváření?

Wellbeing je v současné době jednou z nejskloňovanějších věcí, o které se mluví v souvislosti s proměnou vzdělávání jako celku. Škola hraje klíčovou roli ve wellbeingu dětí. Učitel, respektive vztah žáka a učitele, může být tím nejvíce potřebným a stabilizujícím prvkem v životě dítěte. Wellbeing a dosáhnutí maximálního možného potenciálu dítěte nelze oddělit. Zároveň je wellbeing také klíčem pro vnímání pocitu naplnění a smysluplnosti našich životů. Je zkrátka důležité, mít se spolu ve škole dobře.

13:40 – 14:20

KiVa – program proti šikaně

M. Kotrbová, V. Švomová

více

KiVa je program proti šikaně vyvinutý na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků, který vytvořila Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. Jeho vysoká efektivita byla prokázána prostřednictvím velké celostátní randomizované kontrolované studie a několika dalších studií. Program KiVa je využíván po celém světě a jedná se také o program, který je předmětem nejvíce studií. V současné době probíhá pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence na základních školách v ČR. Cílem prezentace je představení programu KiVa a sdílení zkušeností s implementací na zapojených školách.

14:20 – 14:40

Coffeebreak

14:40 – 15:20

Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti? – představení karty KID a projektu Signály

M. Koplová, T. Svačinová

více

Nástroj pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte vznikl za účelem sjednocení znaků a postupů v oblasti podpory ohrožených dětí napříč resorty. Karta identifikace špatného zacházení s dětmi (tzv. karta KID) byla vytvořena za koordinace ČOSIV ve spolupráci čtyř klíčových ministerstev (MŠMT, MPSV, MZČR a MVČR), předních psychologů a zástupců krizových služeb pro děti. Pilotáž karty KID probíhala v rámci projektu Signály na Mostecku. Společně s kartou KID budou stručně prezentovány poznatky z mezinárodně uznávané studie ACE Study, která se věnuje tématu negativních zkušeností z dětství a jejich vlivu na celý následný život, což s tématem včasné identifikace ohroženého dítěte úzce souvisí.

Projekt Signály, který ČOSIV realizuje za podpory Nadace České spořitelny, zkoordinoval právě tvorbu karty KID a kromě toho má za cíl podporu ohrožených dětí především posílením mezioborové spolupráce všech zapojených aktérů a metodickou podporou klíčových profesionálů, kteří mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Jeho záměrem je naučit všechny tyto klíčové profese včas rozpoznat ohrožené dítě a dokázat ho napojit na vhodnou pomoc. Projekt se převážně realizuje na Mostecku.

15:20 – 16:00

Sebepoznávací a inkluzivní projekty ve třídě

A. Drbohlav

více

Anotace: Andrej Drbohlav, dětský terapeut a etoped ve svém příspěvku představí základní strukturu přípravy sebepoznávacího výletu pro žáky základních škol, který rozvíjí vztahy a kooperaci, sociální role, individuální utilitu a kolektivní odpovědnost v obtížných podmínkách. Na přípravě výletu se z výrazně větší části spolupodílí samotní žáci a učitel v období přípravy působí pouze jako mentor, supervizor a průvodce. Realizace takového projektu má přesnou strukturu a rozvíjí specifické uvědomění sebe sama ve skupině a skupinové vědomí všech jejich členů. 

16:00 – 16:15

Závěr

Registrace

Přihlaste se na konferenci včas… Maximální kapacita je 100 účastníků.


Registrovat